Vaše motivace je klíč k překonání všech překážek na cestě k úspěchu

— SPACER —

— SPACER —

Chci vyplnit dotazníka získat motivační rozhovor a video

— SPACER —

— SPACER —

Co o motivaci a úspěchu říkají velké osobnosti?

— SPACER —

Životní úspěch nezávisí na podmínkách, které máme, ale na našich rozhodnutích.

Hal Urban

Člověk bez cíle je jako loď bez kormidla.

Thomas Carlyle

Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám.

Stephen Leacock

Člověk není poražen, je-li sražen k zemi. Poražený bude jen když na té zemi zůstane.

Zig Ziglar

Schopnost lidí snášet nedostatky je větší než ochota nedostatky odstraňovat.

Reinhard K. Sprenger

Slabí lidé čekají na příležitost. Silní ji sami vytvářejí.

Friedrich von Logau

Uprostřed každého problému se nachází příležitost.

Albert Einstein

Ovládnout svou mysl je největší a nejdůležitější umění, které se v životě můžete naučit. Pokud chcete být šťastní a úspěšní, nic jiného vám nezbývá.

Harv Eker

Způsoby využití naší motivace a podpory

— SPACER —

 • Prokrastinace

  Řešíte přednostně nepodstatné věci a velmi důležité pořád odkládáte? Objednejte si motivační rozhovory a my vám podle potřeby zavoláme ve chvíli, kdy budete potřebovat podpořit a motivovat, abyste se do daného úkolu konečně pustili.

  Některým klientům voláme každý den 15 minutový rozhovor a jejich výsledky se během několika týdnů výrazně, ale i násobně zvýšily.

 • Focus

  Zajímá vás více oborů a máte problém udržet své zaměření a soustředěnost na klíčovém nebo nejvíce ziskovém projektu? Nebo stále hledáte nové možnosti a nejste schopni udržet pozornost na rutinních úkolech?

  Využijte motivační rozhovory k motivaci a podpoře v zaměření a zaostření pohledu na klíčový projekt.

 • Strach z odmítnutí

  Některé obory jako například finanční poradenství, reality, telefonický prodej a další, se vyznačují častým odmítáním klientů při aktivním navolávání schůzek nebo nabídce produktů.

  Mnoho klientů využívá naší telefonickou motivaci a podporu k snazšímu překonání odmítání, k nechuti „zvednout telefon“ a začít pracovat. Naše podpora vám pomůže tato úskalí překonat a dosahovat skvělých výsledků i v případě, že jste na kritiku a odmítání citlivější.

 • Podpora výkonnosti

  Výkonnost v zaměstnání i v podnikání je nejčastěji používaným termínem. Citlivější lidé mohou nést tuto orientaci na výkon a výsledek ztrátou motivace, vyhořením, ztrátou životních hodnot a dalšími problémy.

  Motivační konzultace můžete v tomto případě využít ke znovu nalezení hodnot, motivace, k ujasnění si smyslu výkonnosti, ale také k posilování pevné vůle, trpělivosti a psychické odolnosti.

 • Zvýšení sebedůvěry

  Lidé s nízkou mírou sebedůvěry nutně potřebují podporu a motivaci od osoby, která je pro ně přirozenou autoritou a ke které mají důvěru. Jedině tak mohou ve většině případů dosáhnout úspěchu. Podpora, motivace a důvěra, kterou dá tato autorita člověku s nízkou mírou sebedůvěry je pak většinou spouštěčem obrovského úspěchu, neskutečné vytrvalosti, trpělivosti a pevné vůle.

  Máte nízkou míru sebedůvěry? Při dlouhodobé spolupráci vám pomůžeme dosáhnout úspěchů, které vám nyní připadají nereálné!

 • Provádění nejrůznějších změn

  Provádění změn je vždy náročný proces. A je to těžké nejen v osobním nebo pracovním životě. Stejně náročné to je i pro manažery nebo majitele ve firmě. Změny obecně nejsou populární především protože jejich realizací jdeme ze známé situace nebo prostředí do neznámého. A platí to i v případě, kdy jsme se stávající situací velmi nespokojeni.

  Využitím našich především dlouhodobých služeb získáte obrovskou podporu při zavádění změn jak do soukromého, tak do pracovního nebo podnikatelského života. Jestliže víte, že změna je nutná, pojďme se do toho společně pustit!

 • Motivace sportovců

  Motivace ve sportovní sféře je velmi důležitým faktorem nejen při vrcholovém sportu, ale i při závodním a dokonce i při kondičním. V každém z těchto případů je hlavním cílem něco jiného, ale ve všech případech je motivace nepostradatelným faktorem.

  Ať už provozujete (nebo po tom toužíte) sport kondičně, závodně nebo vrcholově, můžeme vám poskytnout motivaci, která vám pomůže dosáhnout vaše vysněné cíle.

 • Motivace umělců a svobodných povolání

  V umělecké branži a svobodných povoláních je motivace nesmírně důležitá. Všechna tato povolání s sebou nesou nestanovenou pracovní dobu, povinnosti, a často ani pracoviště. A tak je naprosto klíčové si pracovní dobu, povinnosti a další aspekty stanovovat sami. Jindy je motivace zase nutně třeba v případech, kdy jsou umělci vystaveni mediálnímu tlaku a i přestože pracují tvrdě a poctivě, média vytvářejí zkreslený nebo nepravdivý obraz o umělci, jeho soukromém životě nebo rodině.

  Motivace pracovat stále usilovně, ignorovat mediální útoky, případně pak odolat pokušení alkoholu a drog, jako útěku před tímto tlakem, je pak tak důležitá, že může takovému člověku zachránit život.

 • Motivace zaměstnanců

  Zde mohou službu využít jak sami lidé, kteří jsou zaměstnancem nějaké firmy, pracují tvrdě za běžnou mzdu a ztrácí motivaci. Mohou ji ale využít i podnikatelé, kteří mají své zaměstnance, nabízejí jim slušný plat, nejrůznější benefity a zaměstnanecké výhody, ale přesto mají pocit, že nejsou dostatečně motivováni.

  Obecně v pracovní a podnikatelské sféře je motivace klíčovým faktorem výkonnosti, efektivity, produktivity a ziskovosti. Naše služby vám v tom mohou výrazně pomoci.

 • Motivace obchodníků

  Obchodnické povolání, byť je poměrně dobře placené, je současně velmi náročné. Motivovaný obchodník myslí pozitivně o své společnosti, produktech, i o přínosu jeho produktů pro klienty. Obchodník, který motivaci postrádá, často prokrastinuje, nemá přesvědčivé obchodní výsledky a nedůvěřuje produktům ani jejich hodnotě.

  Jste-li obchodník, využijte naše služby a najdeme pro vás dostatečnou motivaci. Pokud jste podnikatel, který potřebuje motivovat své obchodníky, kontaktujte nás a najdeme ideální variantu této služby, abychom vám pomohli vaše obchodníky motivovat.

— SPACER —

Ceník motivačních rozhovorů

— SPACER —

Motivační rozhovory 30 minut
490
 • rozhovor je možný ještě v den objednávky (v pracovní době)
 • maximální podpora a motivace
 • ideální pro jednorázovou podporu

Objednat

30 minutový nebo dva 15 minutové motivační rozhovory telefonicky nebo po skype

Motivační rozhovory 60 minut
980
 • rozhovor je možný ještě v den objednávky (v pracovní době)
 • maximální podpora a motivace
 • ideální pro krátkodobou podporu
 • vhodné pro menší změny nebo projekty

Objednat

60 minutový, dva 30 minutové, nebo čtyři 15 minutové motivační rozhovory telefonicky nebo po skype

Motivační rozhovory 600 minut
7900
 • rozhovor ještě v den objednávky
 • maximální podpora a motivace
 • ideální pro neustálou podporu
 • pro rozsáhlé změny nebo projekty
 • podporu a motivaci lze čerpat podle potřeby

Objednat

600 minut motivačních a podpůrných rozhovorů telefonicky nebo po skype, které lze rozdělit nebo čerpat podle potřeby

— SPACER —

Potřebujete individuální tarif nebo formu našich služeb?

Kontaktujte nás pokud potřebujete motivační seminář pro zaměstnance nebo obchodníky, pokud chcete individuální tarif nebo zaměření motivačních rozhovorů s vašimi zaměstnanci obchodníky nebo členy sportovního týmu.

e-mail: info@moje-motivace.cz, tel: +420 773 094 499

— SPACER —

Objednejte si svou podporu a motivaci hned a za pár hodin už spolu budeme pracovat na vašich cílech!

— SPACER —

Chci svou podporu a motivaci

— SPACER —

30-ti DENNÍ GARANCE VRÁCENÍ VŠECH PENĚZ ZPĚT BEZ OTÁZEK

V případě, že během 30-ti dní od zaplacení objednávky zjistíte, že vám naše služby z jakéhokoliv důvodu nevyhovují a ve stejné lhůtě nám tuto skutečnost oznámíte, vrátíme vám zpět celou zaplacenou částku, kterou jste zaplatili za danou objednávku.